Στην Dog Brain προσφέρουμε υπηρεσίες εκπαίδευσης

σκύλων στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής  

στοχεύοντας εκτός από την βασική εκπαίδευση και στην

αρμονική συνύπαρξη μεταξύ ιδιοκτήτη και σκύλου για μια

καλύτερη καθημερινότητα και των δύο. Δώστε στον

αγαπημένο σας φίλο την ευκαιρία της

εκπαίδευσης. Επικοινωνήστε μαζί μας στα 

τηλέφωνα 6943593903-216 9002585 για

μια πρώτη συνάντηση.