Διόρθωση Συμπεριφοράς

Για να θεωρήσουμε εάν ένα σκυλί έχει προβλήματα συμπεριφοράς θα πρέπει πρώτα να καλύπτονται οι βασικές του ανάγκες. Με την συγκεκριμένη υπηρεσία δουλεύουμε πάνω σε ορισμένες ανεπιθύμητες συμπεριφορές που έχει εμφανίσει ο σκύλος με σκοπό την βελτίωση έως και την εξάλειψη τους πχ.επιθετικότητα σε σκυλιά-ανθρώπους, επιθετικότητα στο φαγητό, υπερβολικό γαύγισμα κτλ