Ομαδικά Μαθήματα

Η σχολή μας μετά την ολοκλήρωση της Βασικής Υπακοής προσφέρει στους μαθητές της ΔΩΡΕΑΝ και απεριόριστα ομαδικά μαθήματα με στόχο την συντήρηση των εντολών σε ρεαλιστικές συνθήκες και την κοινωνικοποίηση τους.