Βασική Υπακοή

Με τον όρο βασική υπακοή δεν εννοούμε μόνο τις εντολές "έλα, κάτσε, ξάπλα, μείνε, μαζί κλπ" αλλά και τον δίαυλο επικοινωνίας που δημιουργείτε μεταξύ κηδεμόνα και σκύλου για μια αρμονική συνύπαρξη χωρίς τσακωμούς και εντάσεις. Μπαίνουν όρια στο σκυλί, γνωρίζει ότι υπάρχουν κανόνες στην καθημερινότητα μας, όπως επίσης εμείς γνωρίζουμε τις ανάγκες του σκυλιού που θα πρέπει να τηρούνται.  

Οι εντολές που μαθαίνουμε στην Βασική υπακοή είναι οι ακόλουθες:

  1. έλα
  2. κάτσε
  3. ξάπλα
  4. μη (Με την συγκεκριμένη εντολή μπορούμε να αποφύγουμε επικίνδυνες καταστάσεις)
  5. μείνε (Να μένει σε μια θέση που ορίζουμε εμείς)
  6. ελεύθερος (συνήθως η συγκεκριμένη εντολή είναι να <<τερματίσουμε>> την εντολή μείνε 
  7. μαζί (Να μην μας τραβάει στην βόλτα)
  8. άστο (Να αφήνει οτιδήποτε έχει στο στόμα του)
  9. θέση